• Visa Secure med EMV® 3-D Secure

    Neste generasjon av autentisering for å gjøre global netthandel sikker i sanntid.

Visa Secure med EMV 3-D Secure

Visa var en pioner med den opprinnelige 3-D Secure-protokollen som beskytter netthandelstransaksjoner ved å legge til ett sikkerhets lag, for mer enn 15 år siden. 3-D Secure (3DS) gjør det mulig å utveksle data mellom forhandleren, kortutsteder og, om nødvendig, kunden for å bekrefte at transaksjonen startet av den rettmessige eieren av kontoen.

Slik fungerer det

Visa Secure med EMV 3-D Secure er til fordel for alle interessenter i en forbedret datautveksling. Den brukes allerede av utstedere og forhandlere over hele verden. Visa Secure vil fortsette å utvikle seg for å beskytte nye betalingskanaler, etter hvert som de utvikles.

Fordeler


Mer Informasjon

Visa Secure logo.

Kontakt Visa-kortutstederen din direkte for mer informasjon