• Visa Secure med EMV® 3-D Secure

    Neste generasjon av autentisering for å gjøre global netthandel sikker i sanntid.
Visa Secure logo.

Kontakt Visa-kortutstederen din direkte for mer informasjon