Viktig informasjon: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia (Storbritannia) og Sveits