Visa Privacy-senter

Visa verdsetter din tillit, og respekterer personvernet ditt. Dette Privacy-senteret er opprettet for å hjelpe deg med å forstå hvordan vi bruker din personlige informasjon og hvordan du kan administrere dine valg knyttet til personvern.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.