Hopp til innholdet

Visas nasjonale Vilkår og betingelser for de olympiske leker i Paris 2024 - norsk kampanje

A. DELTAGELSE

 1. Arrangøren er Visa Europe Services LLC, et selskap registrert i Norge under organisasjonsnummer 996928861 og med registrert kontoradresse Spaces, Tollbugaten 8B, Oslo, 0152 Norge ("Arrangør").
 2. Ved å delta i "Visa Norges nasjonale kampanje i forbindelse med OL i Paris 2024" ("Kampanjen") godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår")
 3. Kampanjen er åpen for innbyggere i Norge som har fylt 18 år og har et gyldig Visa-kort utstedt i sitt navn på deltakelsestidspunktet. Gjelder ikke innehavere av bedriftskort. Ansatte hos Arrangøren og dennes konsernselskaper, deres respektive agenter og leverandører, deres nærmeste familie (foreldre, ektefelle, barn, søsken, besteforeldre og barnebarn), samt alle med profesjonell tilknytning til Kampanjen kan ikke delta.
 4. Arrangøren forbeholder seg retten til å be om bekreftelse på at et bidrag var kvalifisert, og til å validere et vinnende bidrag for å tildele premien i henhold til disse Vilkårene. Hvis en vinner, etter Arrangørens rimelige vurdering, viser seg å ikke være kvalifisert eller unnlater å gi den nødvendige bekreftelsesinformasjonen som forespurt, forbeholder Arrangøren seg retten til å diskvalifisere en slik vinner. I så fall må vinneren returnere en eventuell premie som allerede er tildelt, og Arrangøren har rett til å tildele premien til en annen deltaker.
 5. Kampanjen starter klokken 10:00 (lokal tid) den 29.04.2024 og stenger for å ta imot kampanjebidrag klokken 23:59 (lokal tid) den 26.05.2024 ("Kampanjeperioden")

B. PÅMELDING

 1. For å delta i Kampanjen må deltakerne:
  1. Fullføre et kjøp ved å bruke Visa-kort i den mobile lommeboken din i løpet av kampanjeperioden; og
  2. Fylle ut alle obligatoriske felt i påmeldingsskjemaet for Kampanjen på kampanjenettstedet som er tilgjengelig på https://www.visa.no/campaign/2024paris/.
 2. Maksimalt 10 (ti) bidrag per person i løpet av kampanjeperioden er tillatt. Det er nødvendig å fylle ut et eget kampanjeskjema for hvert bidrag
 3. Alle bidrag må lages og leveres av personen som deltar i Kampanjen. Alle som prøver å omgå denne regelen ved å bruke alternative personopplysninger, blir diskvalifisert fra Kampanjen. Masseregistreringer fra handelsvirksomhet, forbrukergrupper eller tredjeparter aksepteres ikke. Hvis det viser seg at en deltaker bruker én eller flere datamaskiner for å omgå denne betingelsen, for eksempel ved bruk av skript, "brute force" eller andre automatiserte metoder, diskvalifiseres vedkommendes bidrag, og eventuelle premier blir ugyldige. Syndikerte registreringer eller registreringer som er gjort ved hjelp av metoder som datamakroer, skript eller bruk av automatiserte enheter eller prosesser er ikke tillatt – alle slike påmeldinger diskvalifiseres og eventuelle premier blir ugyldige. I tilfelle Kampanjen er gjenstand for noen form for flergangsdeltakelse eller annen form for misbruk, enten som beskrevet ovenfor eller ved hjelp av andre mekanismer, forbeholder Arrangøren seg retten til å inkludere flere felter på registreringssiden på Kampanjens nettsted. Slike tilleggsfelt kommer bare til å kreve at deltakerne oppgir bekreftelsesinformasjon som de er forpliktet til å oppbevare i henhold til disse Vilkårene for å gjøre krav på en premie.

C. UTVELGELSE OG VARSLING AV VINNERE

 1. Alle deltakere som har meldt seg på i henhold til regel 6, blir videresendt til premietrekningen
 2. Premien trekkes innen 3 dager etter at Kampanjeperioden er slutt. Vinneren velges ut ved hjelp av en datamaskin som gir verifiserbart tilfeldige resultater
 3. Denne Kampanjen er begrenset til 10 (ti) bidrag per person, uavhengig av hvor mange Visa-kort som brukes til å foreta et kvalifiserende kjøp. Hvis en deltager overskrider denne grensen, blir alle bidrag som sendes inn utover grensen ignorert og dermed utelatt i trekningen. Bidragene telles i den rekkefølgen de faktisk mottas av Arrangøren.
 4. Vinneren vil bli varslet ("Beskjed") om den potensielle gevinsten (med forbehold om bekreftelse av berettigelse) av arrangøren innen 24 timer etter å ha blitt utvalgt i den tilfeldige trekningen, på e-postadressen eller telefonnummeret som ble oppgitt ved påmelding. Deltakere som ikke har vunnet får ikke Beskjed om at de ikke har vunnet.
 5. Vinneren må gjøre krav på gevinsten innen 7 (syv) dager etter datoen for Beskjeden. Vinneren må gjøre krav på gevinsten ved å sende en e-post til Arrangøren, slik at arrangøren kan gjøre det som er nødvendig for at vinneren skal kunne motta premien. Beskjeden skal anses å være mottatt av vinneren på den datoen og på det tidspunktet den ble sendt av Arrangøren. Arrangøren kommer til å gjøre rimelige anstrengelser for å kontakte vinneren, men det er vinnerens eget ansvar å overvåke telefonsvarer og e-post (inkludert søppelpostmapper) for å se etter Beskjeden. Hvis vinneren:
  1. av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta imot eller gjøre krav på Premien;
  2. ikke har gjort gyldig krav på Premien, eller ikke har levert den påkrevde e-postadressen for å gjøre krav på Premien eller annen etterspurt informasjon, i løpet av varslingsperioden på 7 (syv) dager; eller
  3. bedømmes å ikke være kvalifisert til å delta i Kampanjen eller til å gjøre krav på Premien,
   forbeholder Arrangøren seg retten til å tildele Premien til en annen deltaker (valgt ut på samme måte som den opprinnelige vinneren)
 6. Hvis Arrangøren bestemmer (i samsvar med disse Vilkårene) at Premien skal tildeles en ny vinner, mottar den nye vinneren en Beskjed i samsvar med regel 12. Den nye vinneren må fullføre kravet innen 7 (syv) dager etter at vedkommende mottar Beskjeden.

D. PREMIE

 1. 1 (én) deltaker vil motta Premien, som består av delene som er beskrevet under
 2. Premien gjelder for vinneren og en voksen gjest (18 år eller eldre). Vinneren og gjesten må reise sammen til samme tid og med samme reiserute. Så fort det er gjort gyldig krav på Premien, kontakter Arrangøren vinneren for å forberede reisen.

 3. Premien

 4. Vinneren av Premien mottar følgende:
  • Flyreise 5.–6. august
  • Én overnatting på et trestjerners hotell i sentrum av Paris
  • Forhåndsbestilte billetter til utvalgte friidrettsøvelser
  • Gaveartikler med en samlet verdi på 400 euro
  • Paris Metro-kort til transport til og fra OL-arrangementer
  • Frokost og snacks på hotellet
  • Forhåndsbetalt Visa-kort pålydende 100 euro
  • Tilgang til Visas concierge på hotellet
  • Samlet verdi 6250 euro

Følgende vilkår gjelder for Premien:

E. ANSVARSBEGRENSNING

 1. Så langt loven tillater det, fraskriver Arrangøren og dens tilknyttede selskaper og agenter seg alt ansvar og alle forpliktelser som oppstår som følge av:
  1. forsinkelse eller avlysning av Kampanjen;
  2. enhver handling eller mislighold fra en tredjepartsleverandør;
  3. enhver handling eller mislighold fra vinneren eller gjesten (inkludert, men ikke begrenset til, ikke å gi Visa reiseinformasjon i tide, ugyldige reisedokumenter (inkludert, men ikke begrenset til, pass og reisevisum), tapte flyvninger og transfers, som resulterer i at vinneren eller gjesten ikke kan bruke Premien og/eller deler av den) som er utenfor Arrangørens rimelige kontroll, inkludert (uten begrensning) kommunikasjonssvikt med hensyn til utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som brukes i alle aspekter av denne Kampanjen, utilgjengelighet eller noen form for svikt på internett, relevante nettsider, mobiltelefonnettverk, programvare, maskinvare eller enhver kombinasjon av disse.
 2. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig overfor noen deltaker for svindel begått av en tredjepart, oppfyllelse av kontraktsmessige eller andre forpliktelser fra tredjeparter knyttet til en Premie eller for hendelser utenfor Arrangørens kontroll.
 3. Kampanjen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller assosiert med Instagram, Facebook eller noen annen sosial medieplattform ("Sosiale medieplattformer") eller noen annen tredjepart. Alle tredjeparts varemerker og andre immaterielle rettigheter anerkjennes herved. Bruk av, og deltakelse i, kampanjer via Sosiale medieplattformer er alltid underlagt reglene, vilkårene og retningslinjene for disse Sosiale medieplattformene. Ved å delta i Kampanjen gir deltakerne informasjon til Arrangøren, og ikke til de relevante Sosiale medieplattformene. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal de relevante Sosiale medieplattformene ikke ha noe ansvar overfor noen person i forbindelse med eller som følge av Kampanjen, uansett årsak, inkludert kostnader, utgifter, skader og annet ansvar.
 4. Arrangøren påtar seg intet ansvar for bidrag som ikke mottas, ikke leveres, er ufullstendige, ikke kan leses eller ikke er i samsvar med påmeldingsinstruksjonene. Arrangøren påtar seg intet ansvar for bidrag som blir forsinket eller ikke kan sendes på grunn av manglende nettverksdekning, operatørfeil eller andre årsaker utenfor Arrangørens kontroll. Arrangøren må motta selve bidraget for at det skal være gyldig – bevis på at du har sendt et bidrag anses ikke som gyldig deltakelse.
 5. Ingenting i disse Vilkårene begrenser på noen måte Arrangørens (eller noen annen persons eller organisasjons) ansvar for (i) bedrageri, eller (ii) dødsfall eller personskade forårsaket av egen uaktsomhet, eller noen annen type ansvar som ikke lovlig kan begrenses eller utelukkes i henhold til norsk lov.

F. PERSONOPPLYSNINGER

 1. Ved administrering av denne kampanjen kan Arrangøren og dens tilknyttede selskaper og agenter samle inn, bruke, behandle og dele personopplysninger fra deltakere/vinnere med arrangørens tilknyttede selskaper og agenter for å administrere kampanjen, inkludert Premien ("Personopplysninger"). Personopplysningene kan blant annet omfatte navn og kontaktinformasjon, dokumentasjon på identitet, diett eller spesielle krav til tilrettelegging av Premien.
 2. Deltakerne erkjenner og godtar at alle Personopplysninger som behandles i forbindelse med kampanjen, blir behandlet i samsvar med Arrangørens retningslinjer for personvern, som er tilgjengelig på https://www.visa.no/legal/global-privacy-notice.html. Navnet og andre relevante Personopplysninger om vinneren og dennes gjest blir også delt med Arrangørens reiseoperatør og/eller andre arrangører av arrangementet med det formål å arrangere reisen og utstede billetter. Slike tredjeparter behandler Personopplysningene i samsvar med sine egne personvernerklæringer (som publisert på nettsidene deres).
 3. Ved å delta i Kampanjen godtar deltakeren at dersom vedkommende vinner Premien, kan etternavnet og bostedskommunen deres opplyses til personer som ber om det, der loven tillater det. Deltakerne kan motsette seg at informasjonen om dem gjøres tilgjengelig på denne måten, eller kan be om at mengden informasjon som gjøres tilgjengelig, reduseres, ved å kontakte Arrangøren på: [email protected]. Under disse omstendighetene godtar deltakeren at Arrangøren likevel kan utlevere den relevante informasjonen og deltakerens bidrag til Advertising Standards Authority (og/eller andre kompetente myndigheter) hvis det kreves. Dette kan for eksempel skje hvis Arrangøren blir bedt om å vise at utlyste premier er tildelt. For å be om opplysninger om vinneren, må forespørsel sendes til [email protected] innen én (1) måned etter kampanjeperioden er avsluttet. Slike opplysninger deles kun (hvis loven tillater det) etter at Premien er tildelt.
 4. Vær oppmerksom på at når en deltager sender inn informasjon til Arrangøren, kan Arrangøren lagre og behandle denne informasjonen i andre land enn der deltageren bor, inkludert i USA. Vær også oppmerksom på at disse landene kan ha andre lover og krav om personvern og databehandling enn der deltageren bor. Hvis Arrangøren behandler og overfører personopplysninger om en deltager utenfor EØS-området, gjør Arrangøren dette i samsvar med personvernlovgivningen i EU og Norge.

G. GENERELT

 1. Arrangørens avgjørelse er endelig og bindende i alle spørsmål knyttet til Kampanjen
 2. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte eller midlertidig avbryte denne Kampanjen i tilfelle tekniske eller andre problemer som kan kompromittere Kampanjens integritet, men vil alltid forsøke å minimere effekten på deltakerne.
 3. I tilfelle uforutsette omstendigheter utenfor Arrangørens rimelige kontroll, og der omstendighetene gjør dette uunngåelig, forbeholder Arrangøren seg retten til å endre disse Vilkårene før avslutningsdatoen.
 4. Hvis noen del av disse Vilkårene er eller blir ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, påvirkes ikke gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av resten av disse Vilkårene. Arrangørens unnlatelse av å håndheve en betingelse i disse Vilkårene utgjør ikke et avkall på den aktuelle bestemmelsen.
 5. Ethvert nettsted der disse Vilkårene er lagt ut, er kun ment å være tilgjengelig fra Norge. Arrangøren gir ingen garantier for at materiell knyttet til Kampanjen er egnet eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Tilgang til slikt materiell fra områder der innholdet er ulovlig, er strengt forbudt.
 6. Ethvert forsøk på å skade eller undergrave innholdet eller den legitime driften av Kampanjen er forbudt, og kan også være et brudd på strafferettslige og/eller sivilrettslige lover. Arrangøren forbeholder seg alle sine rettigheter og rettsmidler for å håndtere slike handlinger, inkludert, men ikke begrenset til, å ekskludere enhver deltaker eller vinner som antas å være knyttet til slike handlinger.
 7. Denne Kampanjen, og enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med den, skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Du samtykker ugjenkallelig til at domstolene i Norge skal ha eksklusiv juridisk myndighet til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Kampanjen.

Visa inc, De de olympiske leker Paris 2024 og deres respektive morselskaper, tilknyttede selskaper og datterselskaper er ikke ansvarlige for Kampanjen, administrasjonen eller gjennomføringen av reisepakken, konkurransen eller utlodningen.

© Copyright Visa Europe 2024. Alle rettigheter forbeholdt.

Sammendrag Vilkår og betingelser

*Innbygger i Norge, 18 år eller eldre. For å delta må du foreta et kjøp med Visa-kort og fylle ut registreringsskjemaet online. Totalt 1 (én) premie. Flyreiser, hotell i Paris og billetter til arrangement til vinner og gjest som er 18 år eller eldre. Reise 5.–6. august 2024. Maks 10 bidrag/registreringer per person. Trekningen skjer i løpet av 3 dager etter kampanjen er avsluttet. Vinneren kontaktes på e-post eller telefon. Gjør krav på premien innen 7 (syv) dager. Kvittering for kjøp er påkrevd. Arrangør: Visa Europe Services LLC, Spaces, Tollbugaten 8B, Oslo, 0152 Norge. Du finner fullstendige vilkår og betingelser på: https://visa.no/campaign/2024paris/terms.html.