Visa – Global personvernerklæring

¹ Visas tilknyttede selskaper er direkte eller indirekte kontrollert av Visa U.S.A. Inc. eller dets morselskap Visa Inc. via eierskap – for eksempel Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation og Verifi, Inc.

Avhengig av vårt forhold til, og samhandlinger, med deg, kan kategoriene av personopplysningene vi innhenter inkludere:

 • Kontaktinformasjon – Dette inkluderer navn, brukernavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, mobilnummer og sosiale medier-profilnavn, sammen med andre personlige identifikatorer.

 • Transaksjons- og finansiell informasjon – Dette inkluderer:
  • Informasjon om kortet ditt, inkludert ditt 16-sifrede betalingskortnummer, som også er kjent som et personlig kontonummer eller «PAN», en tilknyttet ikke-finansiell identifikator kjent som betalingskontoreferanse eller «PAR»-token, og utløpsdato, tjenestekode, PIN-verifiseringsdata og CVV, og
  • Informasjon om transaksjonene dine, inkludert dato, klokkeslett, sted og transaksjonsbeløp og informasjon om forhandleren. Dette kan også inkludere data på artikkelnivå i noen tilfeller, og fakturerings- og forsendelsesinformasjon.
 • Forholdsinformasjon – Dette inkluderer informasjon om handels- og betalingspreferansene dine og annen informasjon som kan hjelpe oss med å tilby deg personlig tilpasset innhold, som for eksempel:
  • Demografisk informasjon, for eksempel alder og sivil- eller familiestatus,
  • Sannsynlighet for at du kan være interessert i visse kjøp eller opplever livshendelser og andre tilbøyelighetspoeng, og
  • Data fra profiler på sosiale medier og informasjon om dine interesser.
 • Samhandlingsinformasjon – Dette inkluderer informasjon om dine samhandlinger med Visa, som for eksempel:
  • Informasjon som innhentes når du deltar i promoteringer eller programmer, for eksempel kontoinformasjon for belønningsprogram,
  • Informasjon om kortfordelsprogram, inkludert kvalifikasjonsdata og relaterte oppføringer,
  • Informasjon som innhentes når du kontakter oss, for eksempel hvis du kontakter vår kundeservice,
  • Besøkslogger,
  • Informasjon som innhentes når du deltar på Visa-sponsede arrangementer, for eksempel reiserelatert informasjon for deg og eventuelle ledsagere og informasjon samlet på arrangementene, og
  • Annen informasjon du oppgir til oss, for eksempel data innhentet for forbrukerverifisering (f.eks. passord eller kontosikkerhetsspørsmål).
 • Biometriske identifikatorer – Dette kan inkludere ansiktsgjenkjenningsdata, fingeravtrykk, tastetrykktiming, rulleposisjon og atferdsdata eller andre fysiske mønstre, for eksempel når du velger å bruke biometrisk verifisering med Visa eller dets kunder.

 • Bedriftskundedata – Dette inkluderer informasjon om din rolle i selskapet ditt, din autorisasjon til å bruke produkter eller tjenester, og din autorisasjon til å legge inn bestillinger, kunde-/leverandørkvalifikasjonsdetaljer og andre data du deler med oss i forbindelse med forholdet.

 • Utledet og avledet informasjon – Vi utleder og avleder dataelementer ved å analysere vårt forhold og transaksjonsinformasjon. Vi kan for eksempel generere tilbøyeligheter, attributter og/eller poengsummer for markedsførings-, sikkerhets- eller svindelformål.

 • Nettbasert og teknisk informasjon – Dette inkluderer informasjon om din samhandling med våre nettsteder, applikasjoner eller annonser, inkludert IP-adresse, enhetsidentifikatorer, innstillinger, egenskaper, annonserings-ID, nettleserhistorikk, nettserverlogger, serverloggoppføringer, aktivitetsloggoppføringer, tastetrykktiming og annen informasjon innhentet ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier.

 • Lydinformasjon og visuell informasjon – Dette inkluderer lydinformasjon, elektronisk informasjon, visuell informasjon eller lignende informasjon relatert til samhandlingen din med oss, inkludert fotografier, videobilder, CCTV-opptak, opptak på telefonsentraler, oppføringer om anropsovervåkning og talemeldinger.

 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre – Dette inkluderer trygdenummer, førerkortnummer, passnummer og andre offentlig utstedte identifikatorer som kan være nødvendige for etterlevelse eller gitt forholdets karakter.

 • Geolokasjonsinformasjon – Dette kan inkludere nøyaktig geolokasjonsinformasjon, som vi kan innhente automatisk fra mobilapparatet ditt hvis du velger å la oss innhente den.

 • Profesjonell informasjon og ansettelsesinformasjon – Dette inkluderer profesjonell eller ansettelsesrelatert informasjon for ansatte og potensielle ansatte, inkludert søker- og CV-data, for eksempel utdanning og arbeidshistorikk, informasjon om kvalifikasjoner for stillingen, for eksempel ferdigheter og legitimasjon, faglige interesser og mål, informasjon innhentet for ansattes kvalifikasjoner, for eksempel rett til arbeidsdokumentasjon og referanser.

 • Samsvarsdata – Dette inkluderer oppføringer som opprettholdes for å demonstrere etterlevelse av gjeldende lover, oppføringer relatert til forbrukerpreferanser, slik som dine påmeldinger og avmeldinger for markedsføringsprogrammer, og oppføringer relatert til forespørsler om registrertes rettigheter.

Noen av personopplysningene i disse kategoriene kan anses som sensitive personopplysninger i enkelte jurisdiksjoner.

 

Vi kan innhente personopplysninger om deg fra flere kilder, avhengig av vårt forhold og samhandling med deg. Disse kildene kan omfatte:

 • Dine finansinstitusjoner, betalingskortutsteder, forhandlere, erververe og andre partnere når du bruker et Visa-merket betalingsprodukt, eller når vi handler på deres vegne, for eksempel når du trykker med Visa-kortet ditt

 • Deg, for eksempel når du melder deg inn i tilbudsprogrammer om kobling av kort fra Visa eller en fellespromoteringspartner, melder deg inn i en Visa Click to Pay-løsning, eller oppgir spørreundersøkelsessvar til oss

 • Din datamaskin eller enheter når du samhandler med våre plattformer, nettsteder og applikasjoner eller gjennom andre automatiske teknologier, for eksempel når vi tar opp samtaler til vårt kundesenter og bruker CCTV-kameraer i våre anlegg, og

 • Andre tredjeparter, inkludert dataaggregatorer, sosiale medier-selskaper og andre offentlig tilgjengelige kilder. I tillegg kan profesjonell informasjon og ansettelsesinformasjon innhentes fra dine referanser og tredjeparter som hjelper oss med å utføre interne undersøkelser og bakgrunnsundersøkelser, og forretningskundedata kan innhentes fra din arbeidsgiver, messe- og konferansearrangører og profesjonelle tjenesteselskaper.

 

Formålet med innhenting og deling

 

Kategorier av personopplysninger

 

Juridisk grunnlag for behandling
(der det kreves i henhold til gjeldende lov)

For å drifte Visas elektroniske betalingsnettverk (inkludert verifisering, klarering og oppgjør av transaksjoner og tokenisering), gjøre dine betalingstransaksjoner mulig og for relaterte formål, som for eksempel verifisering, tokenisering, tvisteløsning, svindelforebygging og sikkerhet
 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjonsinformasjon og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som for eksempel en kontrakt med deg, eller som nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og en forhandler eller mellom deg og finansinstitusjonen eller en annen enhet som utstedte kortet ditt, der Visa tilbyr betalingstjenester eller fungerer som en databehandler
 • For å overholde lovene og forskriftene som gjelder for oss over hele verden
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som for eksempel for å beskytte deg, oss eller andre mot trusler (som for eksempel sikkerhetstrusler eller svindel), for å muliggjøre eller administrere vår virksomhet, for eksempel for kvalitetskontroll, etterlevelse, konsolidert rapportering og kundeservice; for å administrere bedriftstransaksjoner, som for eksempel fusjoner eller oppkjøp, og for å forstå og forbedre våre forretnings- eller kundeforhold generelt,

Levere deg produktene, tjenestene, programmene, tilbudene eller informasjonen du forespør fra Visa, og for relaterte formål slik som å bestemme berettighet og kundeservice

 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For å overholde lovene og forskriftene som gjelder for oss over hele verden
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Yte tjenester til kundene våre. Når du for eksempel har meldt deg på i et lojalitetsprogram fra en utsteder eller en forhandler, behandler vi korttransaksjonsdata for å beregne belønningene dine og levere målrettede tilbud til deg fra kunden

 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For å overholde lovene og forskriftene som gjelder for oss over hele verden
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Betjene Visa-løsninger, som for eksempel Click to Pay, også når du melder deg på løsningen, for å gjøre det mulig å forbli pålogget på enheten din (hvis du har valgt dette), for å gjøre det mulig for deg å sjekke ut ved hjelp av løsningen, for å integrere med andre digitale lommebøker (hvis du har valgt å gjøre dette), og å delta i programmer relatert til din bruk av løsningen

 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For å overholde lovene og forskriftene som gjelder for oss over hele verden
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Administrere undersøkelser, lojalitetsprogrammer, utlodninger, konkurranser og arrangementer

 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Basert på valgene dine, levere markedskommunikasjon, personlig tilpassede tilbud og interessebaserte annonser til deg
 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, for eksempel for å sende deg nyheter og tilbud som er relevante for deg

Oppfylle, utvikle eller opprettholde vårt forretningsforhold med deg og/eller ditt selskap

 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Tilrettelegge ditt ansettelses- eller kontraktsforhold med oss eller evaluere deg for en stilling, inkludert vanlige HR-formål, risikostyring og etterlevelse

 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Biometriske identifikatorer
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Profesjonell og ansettelsesinformasjon
 • Etterlevelsesdata
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For å overholde lovene og forskriftene som gjelder for oss over hele verden
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Å forstå hvordan du og andre bruker produktene våre, i analyse- og modelleringsøyemed, for å etablere forretningsinformasjon og -innsikter og for å forstå økonomiske trender

 • Selv om bestemt informasjon, som for eksempel transaksjons- og økonomisk informasjon, informasjon om forhold, samhandlingsinformasjon, nettbasert og teknisk informasjon og geolokasjonsinformasjon kan brukes til disse aktivitetene, utgjør ikke sluttresultatet personopplysninger.
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Å generere de-personaliserte, de-identifiserte, anonymiserte eller aggregerte datasett, som brukes for produktutvikling og levering av konsulenttjenester til kunder

 • Selv om bestemt informasjon, som for eksempel transaksjons- og økonomisk informasjon, informasjon om forhold, samhandlingsinformasjon, nettbasert og teknisk informasjon og geolokasjonsinformasjon kan brukes til å generere disse datasettene, utgjør ikke sluttresultatet personopplysninger.
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor

Å støtte våre daglige forretningsbehov, som for eksempel kontoadministrasjon, kvalitetskontroll, nettstedsadministrasjon, forretningskontinuitet og katastrofegjenoppretting, sikkerhet og svindelforebygging, virksomhetsstyring, rapportering og juridisk etterlevelse, analyse og forskning, håndhevelse av kontrakter og annen kontraktsadministrasjon og leveringen av forespurte produkter og tjenester*

 • Kontaktinformasjon
 • Transaksjons- og finansiell informasjon
 • Informasjon om forhold
 • Informasjon om samhandling
 • Bedriftskundedata
 • Utledet og avledet informasjon
 • Nettbasert og teknisk informasjon
 • Lydinformasjon og visuell informasjon
 • Offentlig utstedte identifikasjonsnumre
 • Informasjon om geolokasjon
 • Profesjonell og ansettelsesinformasjon
 • Etterlevelsesinformasjon
 • For å oppfylle en kontrakt som du er en part til, som beskrevet ovenfor
 • For å overholde lovene og forskriftene som gjelder for oss over hele verden
 • For våre egne legitime interesser eller for andres legitime interesser, som beskrevet ovenfor
Der det er aktuelt, kan vi også behandle personopplysninger med ditt samtykke. Vi kan for eksempel basere oss på ditt samtykke, der loven krever det, for å gi deg markedsføringskommunikasjon.

«Daglige forretningsformål» omfatter følgende forretningsformål og relaterte formål som personopplysninger kan brukes til:

 • For å gi informasjonen, produktet eller tjenesten forespurt av personen eller som rimelig forventet gitt konteksten der personopplysningene ble innhentet (for eksempel kundelegitimasjon, tilby kundeservice, personalisering og preferansestyring, gi produktoppdateringer, feilrettinger eller tilbakekallinger og tvisteløsning),

 • For identitets- og legitimasjonsadministrasjon, inkludert identitetsverifisering og verifisering, og system- og teknologiadministrasjon,

 • For å beskytte sikkerheten og integriteten til systemer, nettverk, applikasjoner og data, inkludert å oppdage, analysere og løse sikkerhetstrusler, og samarbeide med cybersikkerhetssentre, konsortier og rettshåndhevelse om overhengende trusler,

 • For svindelpåvisning og forebygging,

 • For juridisk og regulatorisk etterlevelse, inkludert all bruk og offentliggjøring av personopplysninger som kreves av loven eller med rimelighet er nødvendig for etterlevelse av selskapets retningslinjer og prosedyrer, for eksempel programmer for antihvitvasking, sikkerhets- og hendelsesresponsprogrammer, beskyttelsesprogrammer for immaterielle eiendeler og direktelinjer for selskapsetikk og etterlevelse,

 • For bedriftsrevisjon, analyse og rapportering,

 • For å håndheve våre kontrakter og for å beskytte mot skade, tyveri, juridisk ansvar, svindel eller misbruk, og for å beskytte personer eller eiendom, inkludert fysiske sikkerhetsprogrammer,

 • For å avidentifisere, depersonalisere eller anonymisere dataene eller opprette aggregerte datasett, som for eksempel for å konsolidere rapportering, forskning eller analyse,

 • For å lage sikkerhetskopier for forretningskontinuitet og katastrofegjenopprettingsformål, og

 • For bedriftsstyring, inkludert fusjoner, oppkjøp og salg.

Vi kan offentliggjøre personopplysningene dine til:

 • Våre tilknyttede selskaper

 • Våre tjenesteleverandører, med det formål å levere tjenester til oss

 • Finansinstitusjoner, forhandlere, betalingsprosessorer og andre tredjeparter som er underlagt passende konfidensialitets- og bruksbegrensninger, med det formål å muliggjøre dine betalinger, håndtere svindel og risiko, levere og utvikle produkter og tjenester, og støtte våre daglige forretningsformål 

 • Tredjeparter, for eksempel tredjeparts annonseringspartnere, som kan bruke data innhentet av informasjonskapsler og lignende metoder for å hjelpe oss med våre nettbaserte annonseringsprogrammer

 • Offentlige etater

 • Rekrutteringsbyråer og dine referanser (for profesjonell og ansettelsesinformasjon), og

 • Ditt selskap og dets tilknyttede selskaper (for forretningskundedata).

Vi kan også offentliggjøre personopplysninger når loven krever det, for eksempel til rettshåndhevelse, tilsynsmyndigheter eller domstoler, eller som tillatt ved lov, som for eksempel når vi selger eller overfører forretningsaktiva, håndhever våre kontrakter, beskytter vår eiendom eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller etter behov for revisjoner, etterlevelse og selskapsstyring.