New Detail

Visa She’s Next-stipendprogram returnerer for å støtte kvinnelige gründere

17/08/2023

Press Release Image

Kvinner utgjør kun 20 prosent av antallet gründere som startet aksjeselskap i fjor[1]. For å støtte kvinner som starter egen bedrift returnerer Visa She’s Next-stipendprogrammet, i samarbeid med IFundWomen, til Norge – et initiativ der tre norske selskaper eid av kvinner får tildelt 10.000 euro hver.

9 av 10 kvinneeide småbedrifter overlevde pandemien takket være netthandel. En usikker verdensøkonomi setter disse gründerne på nye prøver. For å bidra til bedre muligheter for kvinnelige gründere, gjentar Visa suksessen She’s Next-stipendprogram i Norge – et initiativ der tre norske selskaper eid av kvinner får tildelt 10.000 euro hver.

Pandemiårene var tøffe for mange kvinnelige gründere. En studie gjennomført av Visa viser at 90 prosent av småbedrifter eid av kvinner overlevde pandemien på grunn av økt innsats for å selge på nett.[2]

Men når den globale økonomien møter motvind, vil kvinnelige gründere med små bedrifter møte nye utfordringer.

For å kaste lys over denne problemstillingen og for å skape større finansiell inkludering, lanserer Visa stipendprogrammet She’s Next for andre år på rad. Tre norske kvinneeide selskaper får tildelt 10.000 euro hver, samt tilgang til coaching via Feminvest.

– Hos Visa er vi drevet av målet om å skape en mer inkluderende økonomi, og ønsker å styrke småbedriftseiere fordi vi mener de spiller en avgjørende rolle for å skape vekst. Med dette initiativet ønsker vi å synliggjøre viktigheten av kvinnelig entreprenørskap og gi ressurser der det trengs mest - særlig i økonomisk utfordrende tider som nå. Stipendprogrammet er rettet mot kvinneeide småbedrifter som trenger kapital for å ta bedriften til et nytt nivå, sier Bente Iren Josefsen, Group Country Manager for Norge, Danmark og Island i Visa.

For å kunne søke om stipendet må selskapet være registrert i Norge, ha vært aktivt i minst ett år, ha en fysisk eller digital tilstedeværelse, og et kvinnelig eierskap på minst 51 prosent. Søknadsperioden åpner 17. august og stenger 28. september.

Siden 2020 har Visa tildelt mer enn 2,87 millioner dollar til kvinnelige gründere gjennom She’s Next stipendprogrammet. I fjor ble de norske selskapene Flor, Villbrygg og Smart Organisering tildelt Visa She’s Next-stipendet. Les mer om selskapene og initiativet her: https://www.visa.no/run-your-business/shes-next.html.