Security

AI-trender som former betalingslandskapet i 2024 [1]

Når vi går inn i 2024, står verdenen av kunstig intelligens (AI) brukt til betalingsløsninger på randen av banebrytende transformasjon. Med innsikt fra Visas rike AI-arv[2], ser vi nærmere på nøkkeltrender i vårt eget nettverk, som er klar til å påvirke betalingslandskapet.

– Visas kontinuerlige fokus på innovasjon medfører at vi allerede planlegger for en fremtid der betalinger er enda mer sømløse enn i dag, og hvor forbrukerne har et enormt utvalg av betalingsalternativer å velge mellom. For å utvikle nye produkter og tjenester har vi kraftig styrket vår bruk av AI, med flere tusen kolleger som jobber med våre nye data- og AI-plattformer. Dette hjelper oss med å utvikle enda mer sofistikerte modeller i produkttilbudet vårt, sier Philip Konopik, Regional Managing Director i Visa i Norden og Baltikum.

AI-drevet innovasjon

Visas nylige sprang i bruk av AI leder bransjen inn i en ny æra av effektive transaksjoner og sikkerhet. Lanseringen av VisaNet +AI introduserer markedet for en rekke nye tjenester som Smarter Posting, Settlement Forecast og Stand-In Processing.

Smarter Posting bruker AI til å forutsi troverdigheten til en transaksjon, som reduserer forsinkelser knyttet til bokføring og oppdatering av kontosaldoer. Settlement Forecast tilbyr syvdagers prognoser for å hjelpe til med optimalisering av likviditetsstyring, mens Stand-In Processing bruker dyplæring for å hjelpe til med å sikre sømløse betalingsopplevelser under uforutsette brudd i tilkoblingen. Disse innovasjonene markerer begynnelsen på Visas AI-drevne løsninger, og lover forbrukerne forutsigbarhet, åpenhet og hurtighet når det kommer til betalinger.[3]

Åpne data sin rolle i betaling

Den enorme kraften i åpne data tar en hovedrolle i formingen av fremtidens betalinger. Visas innovative bruk av data, blant annet ved å erstatte kortnummer med sikre strenger[4], gjenspeiler selskapets dedikasjon til sikre og personaliserte transaksjoner. Med betydelige investeringer i AI- og datainfrastruktur, på 2,5 milliarder pund, behandler Visas verdensomspennende nettverk millioner av transaksjoner – helt sømløst, støttet av AIs rolle i risikostyring og bekjempelse av svindel. [5]

Generativ AI endrer transaksjoner

Generativ AI har potensiale til å forbedre transaksjonssikkerheten ved å erstatte tradisjonelle kortnummer med sikre strenger. I samarbeid med sine kunder integrerer Visa generativ AI inn i forbrukeres kundereiser, noe som understreker AIs sentrale rolle i handelsoperasjoner. [6]

Personaliserte digitale opplevelser: Tilrettelegging for teknologiadopsjon på tvers av generasjoner

Siden Visa i 1993 bidro til å lede an utviklingen innen AI-basert risiko- og svindelhåndtering for betalingsløsninger, har selskapet tilbrakt tre tiår med å forbedre nyvinningene sine. De kontinuerlige fremskrittene relatert til AI er klare til å forme et intelligent, effektivt og sammenkoblet økosystem for betalinger i 2024.

Disse trendene kan dessuten bidra til å hjelpe betalingsindustrien med å tilpasse seg den raske utviklingen av digital handel som omformer forbrukeropplevelsen. Hverdagslige digitale opplevelser har blitt personlig tilpasset, intuitive og sømløse, noe som legger til rette for adopsjon av teknologien på tvers av alle generasjoner. Dette gir større valgfrihet for sluttbrukerne.

Den sømløse integreringen av virtuelle og ansikt-til-ansikt-opplevelser som skjer i det daglige er spesielt tydelig blant yngre generasjoner, som for eksempel generasjon Alpha (født 2010–2025). De forventer en mer sømløs verden.

I Visas nyeste undersøkelse[7] mottok vi svar fra over 3 000 barn i alderen 8–14 år fra hele Europa på spørsmål om deres visjoner og forventninger til fremtiden. Undersøkelsen avslørte at kunstig intelligens, digitale opplevelser og bærekraft i stor grad påvirker generasjon Alpha sine atferdsmønstre. De er dypt engasjert i den digitale verdenen, og dette påvirker deres økonomiske forståelse og holdninger til inntekt, mer enn noen annen generasjon.

Hvis utviklingen utspiller slik som dataene antyder, har generasjon Alpha potensiale til å transformere hvordan både bedrifter og samfunn drifter, i løpet av de neste fem til ti årene. Bedriftene må fortsette å lære, teste og utvikle seg for å møte skjerpede krav og økte forventninger. De som ikke klarer å holde tritt med endringstakten nå, risikerer å sakke akterut i fremtiden.

_____

[1] Casestudier, sammenligninger, statistikk, forskning og anbefalinger leveres 'som de er,' og er kun ment for informasjonsformål. De bør ikke brukes som grunnlag for operasjonelle, markedsføringsmessige, juridiske, tekniske, skattemessige, økonomiske eller andre råd. Visa Inc. gir verken noen garantier eller representasjoner med hensyn til fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen i dette dokumentet, og påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser som kan oppstå som følge av å stole på slik informasjon. Informasjonen som oppgis her, er ikke ment som investerings- eller juridisk rådgivning, og leserne oppfordres til å søke råd fra en kompetent profesjonell der slike råd er påkrevd.

[2] 30 years of AI and counting | Visa

[3] Visa Introduces AI-Powered Innovations for Smarter Payments | Visa

[4] What is tokenisation? | Visa Navigate

[5] What’s the power of open data in enabling the future of payments? | Visa Navigate

[6] Generative AI in payments (visa.com)

[7] From robot avatars to AI-powered football boots: Gen Alpha share visions for the future (visa.com)

Tag: Payment technology Tag: About Visa Tag: Artificial Intelligence Tag: Payment Security