Privacy and legal

Policy for integritetsbeskyttelse og håndtering av personlig informasjon

I denne policy innebærer ”vi”, ”oss” eller ”vår” Visa.no, Visaeurope.com og tilhørende websider. Når du besøker vår webside kan det hende at du legger igjen personlig informasjon. Denne policyen beskriver hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi håndterer den.

Vi verdsetter din integritet og vi vil at du har tilgang til den informasjon du behøver for å selv bestemme din integritet og den personlige informasjon som du deler med oss.

1. Til informasjon

Hvilken personlig informasjon vi samler inn og hvordan vi anvender den:

Når du besøker visa.no eller visaeurope.com fanger vi opp din Internettleverandørs domenenavn (f. eks. ”aol.com”), det land du befinner deg i og mønsteret i hvordan du beveger deg fra side til side (dvs. hvordan du klikker deg frem).

Den informasjon vi samler inn på visa.no eller visaeurope.com kan bli brukt for å forbedre websidens anvendelighet, f.eks gjennom å:

  • omorganisere websiden til å bli mest mulig anvendelig
  • Kommunisere spesialtilbud til deg om du velger å ta imot slike tilbud
  • Svare på dine spørsmål og/eller forslag Ved visse tilfeller kan vi samle inn informasjon fra deg om du sender oss en e-post eller på annet vis spør etter informasjon fra oss.

Vennligst merk at denne informasjon fra deg kan bli håndtert utenfor ditt lands eller regions grenser, men kommer alltid til å ha en god integritetsbeskyttelse.

Weblesere og cookies:

Visa.no og visaeurope.com benytter såkalt cookies-teknologi for å føre statistikk over hvordan websidene brukes. En cookie, kake, er en tekstbasert datafil som en webside kan spare i den besøkendes datamaskin. Den inneholder informasjon som en webside kan behøve for å føre statistikk, som for eksempel hvilke sider som besøkes, hva som lastes ned, Internettleverandørens domenenavn og land samt adressene til de websider som besøkes rett før eller rett etter at besøkende går inn på visa.no eller visaeurope.com. Med denne informasjonen kan vi skille ut mønster for hvordan besøkende klikker seg rundt (dvs. hvilke veier en besøkende tar når man beveger seg fra side til side).

Vi anvender også en vanlig webserver for å regne antallet besøkende og evaluere websidens tekniske kapasitet. Vi bruker denne informasjonen til å finne ut hvor mange som besøker visa.no og visaeurope.com for å sette opp sidene mer brukervennlig samt å gjøre innholdet mer anvendelig for våre besøkende. Vi registrerer informasjon om trafikken på websiden, men ikke informasjon om individuelle besøkende.

For å surfe uten cookies kan du konfigurere din webleser til å avvise alle cookies, eller å gi beskjed når en cookies blir spart. (Alle weblesere er ulike, så kontrollere ”Hjelp” menyen i din webleser for å få hjelp til å endre innstillinger for cookies.)

Undersøkelser:

Iblant gjennomfører visaeurope.com undersøkelser via våre websider. Om du velger å delta anvender vi ditt svar for å produsere undersøkelsesresultat og iblant publisere disse på websidene. Vi bruker bare disse svarene som anonym statistikk. VI kommer aldri til å selge eller låne ut sådan informasjon til en tredje part.

E-post, e-postlister og andre tjenester:

Når du sender en e-post til oss så anvender vi din e-postadresse for å takke for din kommentar og/eller svare på dine spørsmål. Vi kommer til å spare på denne kommunikasjonen i tilfelle vi kommuniserer ytterligere. Utover vårt svar, kommer vi aldri til å anvende din e-postadresse for å sende deg mail eller informasjon. Vi kommer heller ikke til å dele eller selge denne informasjonen til noen annen.

Når du etterspør informasjon eller andre tjenester via e-post, anvender vi din e-postadresse og annen informasjon du gir oss for å sende ut den informasjon eller de tjenester du etterspør inntil du ber oss om å stoppe (gjennom å ”unsubscribe” instruksjonen som sendes med hver e-post og/eller som finnes på websiden der du gav din interesse), eller til tjenesten opphører å eksitere. Vi kommer ikke til å anvende din adresse eller annen informasjon som du gir oss for å sende informasjon du ikke har bedt om (såfremt dette ikke er en del av den tjenesten du har bedt om), vi kommer heller ikke til å dele eller selge informasjonen til en tredjepart.

Vi begrenser den personlige informasjon vi samler inn til hva som er relevant for de tjenester vi tilbyr deg.

Linker til andre websider:

Husk at når du anvender en link for å gå fra visa.no eller visaeurope.com til en annen webside så gjelder ikke lenger denne policy og samme regler som for visa.no eller visaeurope.com. Når du surfer og interagerer med en annen webside, inklusive en webside som har en link på visa.no eller visaeurope.com, så er det en websidens regler og polices som gjelder. VI anbefaler deg å lese regler og policies for de websider du besøker for å forstå hvordan de samler inn, anvender og angir personlig informasjon.

Vår policy rundt deling av din personlige informasjon:

Vår policy er enkel: Under ingen omstendigheter selger eller låner vi ut din personlige informasjon til tredjepart

2. Valg

Hvordan kan du bestemme hvilken informasjon du får fra oss:

OM du sender en e-post eller på en annen måte velger å kommunisere med oss kan vi komme til å spørre om du ønsker å få regelmessig e-post fra oss med oppdateringer, slik som nye tjenester eller spesialtilbud knyttet til websidene. VI kommer bare til å sende ut slike oppdateringer etter ditt samtykke. Du kan når som helst velge å avstå fra disse e-postene. Følg bare de instruksjoner som inkluderes i e-posten eller send et svar med ditt ønske.

Om du ikke eksplisitt velger å motta informasjonsmail fra oss, så kommer de eneste e-postene du får fra visa.no eller visaeurope.com å være svar på de spørsmål du sender til oss.

3. Tilgang

Oppdatere eller korrigere din personlige informasjon:

Vi vil at du holder oss oppdatert rundt eventuelle endringer i den personlige informasjonen du sender til oss, så denne er korrekt. For å endre eller fjerne personlig informasjon som du har sendt oss, følg instruksjonene som finnes i din e-post eller send oss et svar med forandringene, så gjør vi endringene. Det koster ingenting å gjøre slik endringer.

4. Sikkerhet

Hvordan vi beholder et høyt sikkerhetsnivå rundt den personlige informasjonen du sender til oss:

Sikkerheten rundt din personlige informasjon er veldig viktig for oss og vi beskytter all personlig informasjon vi samler inn. Visa.no og visaeurope.com anvender brannvegger og har sikkerhetsmål på plass i de fysiske lokalene for å beskytte misbruk og modifisering av informasjon som vi har samlet inn fra deg via våre websider. Tredjepart som håndterer personlig informasjon på oppdrag fra oss er bundet til avtalte forpliktelser for beskyttelse av personlig informasjon som er minst på samme nivå som denne policy.

5. Kundeservice

Forandringer i håndtering av personlig informasjon på visa.no og visaeurope.com

Visa.no og visaeurope.com forbeholder seg retten til å forandre på denne policy, men kommer ikke til å miske nivået på beskyttelse av personlig informasjon som beskrives her. Visa tar integritetsbeskyttelse på stort alvor og ønsker å ligge i fremkant hva gjelder policies rundt informasjon og databeskyttelse. Vi kommer til å oppdatere vår integritetspolicy innimellom og publisere disse oppdateringene på denne siden. Du er ansvarlig for å besøke denne siden på nytt for å ta del i våre oppdateringer.

Kontakt visaeurope.com:

Vennligst bemerk at hver gang du sender informasjon til oss i forbindelse med visaeurope.com relatert tjeneste, så samtykker du til at vi håndterer denne informasjonen i USA hvis det er nødvendig for å få svar på de tjenester du har etterspurt.

Om du har spørsmål, kommentarer, synspunkter eller klager rundt visaeurope.coms integritetspolicy og/eller hvordan den påvirker deg, ta kontakt med oss via e-post (på engelsk) europeanmedia@visa.com