• Visa B2B Connect – Globale betalinger gjennom en enkel tilkobling


Diagram uses icons in Visa gold and blue colors to illustrate a more efficient cross-border payment transaction. See image description.

Diagram bruker ikoner i Visa-fargene gull og blått for å illustrere en mer effektiv betalingstransaksjon på tvers av grenser.

Grafikken viser en effektivisert transaksjon av hvordan Virksomhet A ville sende en betaling til Virksomhet B. Transaksjonen begynner med Virksomhet A på venstre side, passerer gjennom deres bank, Bank A, plassert umiddelbart til høyre, og deretter gjennom Visa B2B Connect-nettverket til Virksomhet Bs bank, Bank B til høyre, og endelig til Virksomhet B:

Virksomhet A er representert med et ikon av en bedriftsbygning. Virksomhet A kobler til ikonet til Bank A umiddelbat til høyre med en pil, som indikerer betalingsflyten. Bank A-ikon er plassert langs den borteste venstre kanten av en sirkel som representerer rekkevidden til Visa B2B Connect-nettverket. Inne i denne sirkelen er det et symbol for Visa B2B Connect. På borteste høyre side av sirkelen, er det et ikon for Bank B, som indikerer at både Bank A og Bank B er deler av Visa B2B Connect-nettverket. Transaksjonen fra Bank A til Bank B flyter gjennom Visa B2B Connect-nettverket. Bank B kobler deretter direkte til Virksomhet B på sin umiddelbare høyre side med en ny pil, som indikerer hvordan betalingen til slutt vil nå Virksomhet B, representert med et ikon av en bedriftsbygning, etter å ha reist direkte mellom de to bankene over Visa B2B Connect-nettverket.

Låsesymboler, plassert til høyre for Virksomhet A og til venstre for Vikrsomhet B, indikerer at Visa B2B Connect-nettverket er sikkert, ved at dets digitale identitetsfunksjon tokeniserer Virksomhet A og Virksomhet Bs sensitive informasjon.

Bli tilkoblet

For å lære mer om Visa B2B Connect og hvordan det kan være fordelaktig for din finansinstitusjon og dine bedriftsklienter, kontakt én av våre kontoansvarlige.