Strong Customer Authentication

How European Regulation impacts your business

Hva er sterk kundeidentifisering?

Icon depicting knowledge
Icon depicting possession
Icon depicting inherence

Hva betyr dette for forretninger?


Hva betyr dette for utstedere og holdere?


Hvordan hjelper Visa?

Føl deg trygg når du betaler med Visa.

Samme hva du betaler for og hvor enn du betaler det - i Norge eller utenlands - sørger Visa for at betalingen din er trygg.