Lokalsamfunn blomstrer når enkeltpersoner og små virksomheter er lykkes.

Vi jobber med forskjellige institusjoner for å gi lokalsamfunn med dårlig infrastruktur og banktilgang økonomiske løsninger. Vi gir hjelp til frontlinjeorganisasjoner og småbedrifter under pandemien.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.