Når enkeltpersoner og små virksomheter er vellykkede, blomstrer lokalsamfunn

Vi jobber aktivt med finansinstitusjoner, myndigheter og finansteknologier for å gi underbetjente lokalsamfunn og underbankede befolkninger tilgang til innovative økonomiske løsninger. Vi gir også hjelp og støtte til frontlinjeorganisasjoner og små virksomheter under pandemien.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.