Sammen kan vi gjøre mer for planeten vår

Vi har oppnådd karbonnøytralitet i driften vår og gått over til 100 % fornybar elektrisitet.¹ Og nå jobber vi for å drive bærekraftig handel og støtte presserende klimahandling og overgangen til en lavkarbonøkonomi.