Sammen kan vi gjøre mer for planeten vår

Vi har oppnådd karbonnøytralitet i driften vår og gått over til 100 % fornybar elektrisitet.¹ Og nå jobber vi for å drive bærekraftig handel og støtte presserende klimahandling og overgangen til en lavkarbonøkonomi.

20 000 mennesker, 100 % forpliktet til bærekraftighet

Vi jobber for å minimalisere fotavtrykket fra kontorene våre, datasentrene og forretningsaktivitetene.¹

Velge partnere som deler våre mål om bærekraftighet

Fra å muliggjøre bærekraftige betalingskortløsninger og beregne kunders CO2-fotavtrykk, transaksjon for transaksjon , til å gjøre bærekraftig reise og offentlig transport enklere over hele kloden, legger vi bærekraftighet inn i våre partnerskap og initiativer.