Alle fortjener like sjanser

Vi jobber med å løfte kvinner, fargede mennesker og LHBTQ+-samfunn, fordi alle fortjener en lik sjanse for økonomisk fremgang.

Skape muligheter for alle, overalt

Hver dag finner vi nye måter å inkludere flere enkeltpersoner, lokalsamfunn og små virksomheter i den globale økonomien.

En mer inkluderende verden starter med innovasjon


2021 og videre

Vi bygger et miljø der mangfoldige bakgrunner og perspektiver feires og driver suksess innad i selskapet vårt.