Alle fortjener like sjanser

Vi jobber med å adressere problemene som påvirker kvinner, fargede mennesker med flerkulturell bakgrunn og LHBTQ+-samfunn, fordi alle fortjener en lik sjanse for økonomisk fremgang.