Vi gjør verden bedre, sammen.

Vi bruker kraften til varemerket vårt, bransjeinnflytelse og en kollektiv stemme til å bidra til å få fart på positive forandringer i de lokalsamfunnene vi jobber og bor i.

Koble sammen millioner av mennesker hver dag

Ved å koble sammen milliarder av kortinnehavere til millioner av forhandlere, 15 500 finansinstitusjoner og myndigheter i mer enn 200 land og territorier¹, har vi som mål å bidra til å utjevne mulighetene for de som tradisjonelt har vært underbetjent.

Teknologiske partnerskap som bidrar til å bryte ned barrierer

Nye teknologier hjelper flere mennesker å delta i dagens økonomi. Derfor inngår vi partnerskap med finansteknologiselskaper av alle størrelser for å muliggjøre morgendagens digitale betalingsløsninger.

Vår oppgave er å bidra til å gjøre verden til et bedre sted

Vi er forpliktet til bærekraftige anstrengelser, ansvarlig drift og likhet på arbeidsplassen. Hver eneste dag.

Bli med i et team som tror på å gjøre en forskjell på verdensbasis.