Ytterligere personverninformasjon

Som et globalt betalingsteknologiselskap fyller Visa mange roller. Når vi handler som tjenesteleverandør for Visa-kortutstedere og -forhandlere, innhenter og bruker vi personlige opplysninger som autorisert av kontraktene med våre klienter. Dersom du har spørsmål om hvordan disse selskapene håndterer dine personlige opplysninger, eller ønsker å utøve rettighetene dine, kontakt dem direkte. Dersom du for eksempel har underskrevet på kontanter tilbake- eller lojalitetstilbud med din finansinstitusjon eller en forhandler, kontakt dette selskapet for mer informasjon.

Følgende koblinger kan hjelpe deg å finne mer informasjon om de typene informasjon vi behandler. Disse koblingene lar deg også utøve dine personvernvalg.  Hvis du har spørsmål, kan du også alltid kontakte oss.

Global personvernmerknad

Dersom du ønsker å se den fulle teksten til Visas globale retningslinjer for personvern, så vel som referere til regionale versjoner, klikk nedenfor.

Kontakt Visas globale personvernkontor

The Visa sign outside the Foster City, California office.