Kort for bedrifter

Ta deg av forretningene med Visas løsninger for bedrifter.

Både store og små bedrifter samt organisasjoner i offentlig sektor kan dra nytte av våre betalings- og datastyringsverktøy.

De vil hjelpe deg å effektivisere innkjøps- og betalingsprosedyrene, redusere prosesseringskostnadene og forbedre utgiftsreguleringen og leverandørstyringen.

Visa Commercial Solutions er samlebetegnelsen for bedriftsproduktene.

Visa Business, Visa Corporate og Visa Purchasing er produkter som gjør betalingsrutiner, enten det er forretningsreiser, representasjonsvirksomhet eller bedriftsinnkjøp; enklere, mer kostnadseffektive og gir verdifull informasjon for bedriften. Ved bruk av betalingsløsningene legger bedriftene et godt grunnlag for økt effektivitet, som igjen bidrar til økt lønnsomhet.