Konkurransevilkår

Deltakelse i konkurransen skjer ved å gjennomføre minst ett valgfritt kjøp kontaktløst med ditt Visa-kort på mobil eller smartklokke mellom 17. august og 30. september 2020, samt ved å dele din beskrivelse av hvorfor du liker å bruke Visa-kortet ditt på mobil som betalingsmiddel.

Konkurransen pågår fra 17. august til 30. september 2020 klokken 23:59. For å delta må du være 18 år eller eldre, innehaver av et Visa-kort og bosatt i Norge.

Premien er en (1) sort Fitbit Charge 4. Premiens verdi er 1690 NOK. Det trekkes totalt 50 vinnere.

Vinnerne er de 50 deltakerne som ifølge juryen har gitt den beste beskrivelsen av «hvorfor du liker å bruke Visa-kortet ditt på mobilen som betalingsmiddel». Juryen består av representanter fra Visa, Saatchi&Saatchi og Starcom. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

De som vinner må kunne bevise, ved hjelp av kvittering eller kontoutskrift, at et kjøp har blitt betalt kontaktløst med et Visa-kort på mobil eller smartklokke mellom 17. august og 30. september 2020. Vinnerne vil bli kontaktet per epost og annonseres på Visa Norges offisielle Facebook-side (www.facebook.com/Visanorge) senest 31. oktober 2020. Ved å delta i konkurransen godkjenner deltakeren at Visa har tillatelse til å presentere vinnerne og deres bidrag i markedsføring som foregår i forbindelse med konkurransen.

Alle premier i forbindelse med konkurransen er skattepliktige og rapporteres til Skatteetaten. Visa er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som kan påløpe som følge av premien. Hvis en premie ikke er tilgjengelig forbeholder Visa seg retten til å endre denne mot en premie av tilsvarende eller høyere verdi. Visa har full rett til å bestemme en slik endring. I tilfelle vinneren ikke aksepterer en endring i premien mister vedkommende sin rett til premien.

Visa er ikke, under noen omstendigheter, ansvarlig for tap, skade eller kostnader som påløper, eller som resultat av feil, mangler, avbrudd, funksjonsfeil eller forsinkelser i forbindelse med konkurransen. Visa fraskriver seg, forutsatt at grov uaktsomhet eller forsett ikke kan ilegges Visa, eventuelle tap eller skade forårsaket vinner eller tredjepart som følge av premier eller bruk av disse.

Fitbit er på ingen måte ansvarlig for eller tilknyttet konkurransen.

Denne konkurransen er ikke sponset, administrert, organisert eller på noen som helst vis tilknyttet Facebook.

Ansatte hos Visa, Saatchi&Saatchi og Starcom, samt deres familie og slektninger, får ikke delta i konkurransen.

Du forstår og samtykker til at Visa, Visa's tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører kan samle inn, behandle, bruke og dele informasjon fra eller om deg, for å gjennomføre konkurransen og for å gjennomføre leveranse av Fitbit-premiene. Spesielt vil Visa dele din personlige informasjon med byrået sitt, Starcom, som administrerer konkurransen på Vegna av Visa, slik at Starcom kan konkakte vinnerne og arrangere levering av Fitbit-premier.

Navnet ditt kan bli publisert på Visa Norge sin offisielle Facebook-side.

Visa behandler din personlige informasjon som nødvendig for å utføre en kontrakt (som angitt i vilkårene) og, der det er relevant, for å overholde juridiske forpliktelser. Ellers behandler Visa din personlige informasjon i samsvar med Visa’s Global Privacy Notice som er tilgjengelig på følgende lenke: https://www.visa.no/legal/personvern-policy.html

Du har forskjellige rettigheter i henhold til personvernloven (inkludert retten til: å be om en kopi av informasjonen Visa har om deg, be Visa om å oppdatere din personlige informasjon hvis den er feil eller ufullstendig, motsette deg Visas behandling av din personlige informasjon, samt be Visa om å slette eller begrense behandlingen av din personlige informasjon). Du har også rett til å sende inn en klage til Visa eller til en tilsynsmyndighet hvis du mener at Visa har behandlet din personlige informasjon i strid med gjeldende lov.

Du finner mer informasjon om Visas behandling av personlig informasjon og dine personvernsrettigheter i Visa's Global Privacy Notice. https://www.visa.no/legal/privacy-policy.html

Avslutt