• Som stolt FIFA-partner siden 2007, knytter Visa verden sammen gjennom fotball