• Visas tiltak for sosial innvirkning

    Visa satser på å fremme en inkluderende, likeverdig og bærekraftig økonomisk vekst som lar alle, overalt, blomstre.

Små virksomheter og mikrovirksomheter

50 M

Vi forplikter oss til å aktivere 50 millioner små virksomheter og mikrovirksomheter digitalt over hele verden innen 2023, som en del av satsingen for å fremme digital likeverd.

Likeverd og inkludering

500 M

Vi oppfylte vårt mål om å gi 500 millioner mennesker med få eller ingen tilgjengelige banktjenester tilgang til digitale betalingskontoer innen 2020, og vi fortsetter arbeidet.

Lokalsamfunn

85 %

85 % av våre ansatte deltok i Visa-programmer for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet sitt i inntektsåret 2021.