• Visas tiltak for sosial innvirkning

    Visa satser på å fremme en inkluderende, likeverdig og bærekraftig økonomisk vekst som lar alle, overalt, blomstre.

Vi vil at alle, overalt, skal blomstre

Sosial påvirkning er del av Visas forpliktelse til å fremme inkluderende, likeverdig og bærekraftig økonomisk vekst for alle, overalt. Vårt fokus er på å drive tiltak som bruker omfanget av nettverket vårt, våre produkter, våre økonomiske ressurser og den kollektive ekspertisen og forpliktelsen til våre ansatte, for å nå de som tradisjonelt faller utenfor radaren vår, og gi dem tilgang til hjelpemidler som kan forbedre deres økonomiske vilkår, virksomheter og lokalsamfunn.

Små virksomheter og mikrovirksomheter

50 M

Vi forplikter oss til å aktivere 50 millioner små virksomheter og mikrovirksomheter digitalt over hele verden innen 2023, som en del av satsingen for å fremme digital likeverd.

Likeverd og inkludering

500 M

Vi oppfylte vårt mål om å gi 500 millioner mennesker med få eller ingen tilgjengelige banktjenester tilgang til digitale betalingskontoer innen 2020, og vi fortsetter arbeidet.

Lokalsamfunn

85 %

85 % av våre ansatte deltok i Visa-programmer for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet sitt i inntektsåret 2021.


Inkluderte programmer og partnerskap


Ansatte gjør en forskjell

Visa oppmuntrer og støtter ansatte til å gjøre sitt på måter som inspirerer dem, enten det er gjennom frivillig arbeid, gaver eller hjelp til mennesker og lokalsamfunn i nød.

Visa Foundation