Våre investeringer

Løfte alle, overalt, gjennom kunnskap og verktøy for å utvikle ferdigheter som gir likeverdig tilgang til pålitelige og praktiske måter å flytte penger på.

Partnere i det globale samarbeidsfellesskapet vårt

Practical Business Skills logo

Økonomiske utdanningsressurser

Denne globale, digitale plattformen er drevet av Visa og leverer gratis hjelpemidler til opplæring for å hjelpe eiere av små virksomheter og mikrovirksomheter å starte, administrere og få vekst i virksomheten sin.

Women's World Banking logo

Styrking av forretninger ledet av kvinner

Dette partnerskapet med Visa Foundation hjelper med å styrke økonomien til millioner av mikrovirksomheter og små virksomheter som ledes av kvinner over hele verden.

Hand in Hand International logo.

Støtte for mikroforretninger i Kenya

Partnerskapet vårt med Hand in Hand gir tilgang til opplæring i økonomi og drift og bedre tilgang til finanstjenester for enn 10 000 mikrovirksomheter i Kenya, der 75 % av dem er eid av kvinner.

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

Ansatte gjør en forskjell

Visa oppmuntrer og støtter ansatte til å gjøre sitt på måter som inspirerer dem, enten det er gjennom frivillig arbeid, gaver eller hjelp til mennesker og lokalsamfunn i nød.

Avspasering for frivillig arbeid

Våre ansatte får 16 timer avspasering for frivillig arbeid.

Mentorskap og låneprogrammer

Arbeidsstyrken vår hjelper med mentorskap for små virksomheter og Kiva-låneprogrammer.

Dollars for Doers

Ansatte tjener 10 USD per time med frivillig arbeid – disse doneres tilbake til veldedighet.


Gjøre noe som er målbart godt

Små virksomheter og mikrovirksomheter

50 M

Vi forplikter oss til å aktivere 50 millioner små virksomheter og mikrovirksomheter digitalt over hele verden innen 2023, som en del av satsingen for å fremme digital likeverd.

Likeverd og inkludering

500 M

Vi oppfylte målet vårt om å gi 500 millioner mennesker med få eller ingen tilgjengelige banktjenester tilgang til digitale betalingskontoer innen 2020, og vi fortsetter arbeidet.

Lokalsamfunn

80 %

80 % av våre ansatte deltok i Visa-programmer for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet sitt i 2022.*

* Informasjonsgrunnlag fra regnskapsåret 2022 (FY22), som løper fra oktober 2021 til september 2022

Oppdag Visa Foundation

Visa Foundation etterstreber å støtte inkluderende økonomier der alle, overalt, kan blomstre.