Våre investeringer

Løfte alle, overalt, gjennom kunnskap og verktøy for å utvikle ferdigheter som gir likeverdig tilgang til pålitelige og praktiske måter å flytte penger på.

Partnere i det globale samarbeidsfellesskapet vårt


Ansatte gjør en forskjell

Visa oppmuntrer og støtter ansatte til å gjøre sitt på måter som inspirerer dem, enten det er gjennom frivillig arbeid, gaver eller hjelp til mennesker og lokalsamfunn i nød.

Avspasering for frivillig arbeid

Våre ansatte får 16 timer avspasering for frivillig arbeid.

Mentorskap og låneprogrammer

Arbeidsstyrken vår hjelper med mentorskap for små virksomheter og Kiva-låneprogrammer.

Dollars for Doers

Ansatte tjener 10 USD per time med frivillig arbeid – disse doneres tilbake til veldedighet.


Gjøre noe som er målbart godt

Små virksomheter og mikrovirksomheter

50 M

Vi forplikter oss til å aktivere 50 millioner små virksomheter og mikrovirksomheter digitalt over hele verden innen 2023, som en del av satsingen for å fremme digital likeverd.

Likeverd og inkludering

500 M

Vi oppfylte målet vårt om å gi 500 millioner mennesker med få eller ingen tilgjengelige banktjenester tilgang til digitale betalingskontoer innen 2020, og vi fortsetter arbeidet.

Lokalsamfunn

80 %

80 % av våre ansatte deltok i Visa-programmer for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet sitt i 2022.*

* Informasjonsgrunnlag fra regnskapsåret 2022 (FY22), som løper fra oktober 2021 til september 2022

Oppdag Visa Foundation

Visa Foundation etterstreber å støtte inkluderende økonomier der alle, overalt, kan blomstre.