• Sosial påvirkning

    Visa er forpliktet til å fremme en inkluderende, rettferdig og bærekraftig økonomisk vekst for alle, overalt.

Små og mikrovirksomheter

50 M

Vi forplikter oss til digitalt å aktivere 50 millioner små og mikrovirksomheter over hele verden innen 2023, som en del av våre bestrebelser for å fremme digital rettferdighet.

Rettferdighet og inkludering

500 M

Vi oppfylte vårt mål om å gi 500 millioner mennesker med få eller ingen tilgjengelige banktjenester tilgang til digitale betalingskontoer innen 2020 og vi fortsetter arbeidet.

Lokalsamfunn

85 %

85 % av våre ansatte deltok i Visa-programmer for å gi noe tilbake til deres lokalsamfunn allerede i inntektsåret 2021.