New Detail

Visa Europe donerer 1 million Pund til Redd Barna

18/09/2015

Press Release Image

Europa står overfor den største flyktnings- og innvandrerkrisen siden kjølvannet av den andre verdenskrig. Omfanget er enestående i vår tid, og fortsetter å utvikle seg.

Visa Europe har besluttet at selskapet vil gi en donasjon på 1 million Pund til Redd Barnas Special Child Refugee Crisis Appeal.

Fiona Wilkinson, kommunikasjonsdirektør i Visa Europe, uttaler:
- Visa Europe har lang historikk med å støtte gode formål og våre ansatte er uten sidestykke når det gjelder å samle inn penger og gi tid. Det enestående omfanget av denne krisen rett utenfor døren vår krever en eksepsjonell respons.

- Styret i Visa Europe har besluttet å gi en donasjon på 1 million Pund til Redd Barnas Special Child Refugee Crisis Appeal. Vårt bidrag skal gjøre det mulig for Redd Barna å mobilisere raskt, fokusere ressurser og skalere opp sin respons der det er mest behov for å hjelpe barn som er berørt av denne krisen. Vi håper andre bedrifter vil følge etter.

Donasjonen kommer i tillegg til Visa Europas eksisterende engasjement for Redd Barna.

Finn ut mer om hvordan virksomheter kan bistå ved å besøke Redd Barna

http://www.savethechildren.org.uk/media/2015