Visa-kortutstedere

Nesten alle banker og finansinstitusjoner i Norge har autorisasjon til å utstede Visa-kort. Vennligst ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om kortet ditt.