Visa-kortutstedere

Det er i dag flere norske finansinstitusjoner som utsteder Visa-kort. Vennligst ta kontakt med dem hvis du har spørsmål om kortet ditt.